Chinese
Eesti
English
Konsulaarinfo » Kui vajad võõrsil abi »

Surmajuhtum

04.02.2013

Eesti kodaniku surma korral informeerib asukohariik Eesti välisesindust, kes omakorda edastab teate Eesti kodaniku surmast tema sugulastele või lähedastele.

Konsuli kohuseks on abistada omakseid põrmu transportimisel asukohariigist Eestisse, mis muuhulgas hõlmab vajalike dokumentide väljastamist, urni või kirstu pitseerimist. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud peavad katma sugulased või lähedased.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Pekingis TEL. (86 10) 8531 6700, E-MAIL: embassy.beijing@mfa.ee